Filmovi i serije

  • 2014.
  • 9 min
  • Animirani filmovi

Simulacra

Koja slika je prava: ona koja nas promatra s one strane ogledala ili ova ispred zrcala? U hodn...

  • 2019.
  • 12'15"
  • Animirani filmovi

Udahnut život

Udahnut život film je o povezivanju jedne mlade žene sa životnom energijom prirode.