Pravila privanosti

SVEVID d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Grge Tuškana 39, Republika Hrvatska, upisan u sudski registar Općinskog suda u Zagrebu, broj 081236090 ("SVEVID") je voditelj obrade osobnih podataka koji se obrađuju po ovim Pravilima obrade osobnih podataka te je kao takav u obvezi osigurati da se obrada vrši sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) te Zakonu o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018).

Pozivamo Vas da pročitate Pravila korištenja prije čitanja ovih Pravila obrade osobnih podataka ("Pravila obrade osobnih podataka”). Stisnite ovdje za Uvjete korištenja.

Registriranjem korisničkog računa i prihvaćanjem ovih Pravila, korisnik (“Korisnik”) daje SVEVID-u izričitu suglasnost da dostavljene podatke smije u skladu s Općom uredbom obrađivati u svrhu registracije, odnosno ispunjavanja prava i obveza temeljem ovih Pravila.

Uvod

Obrada osobnih podataka potrebna nam je kako bismo Vam mogli pružiti Uslugu.

Osobni podaci koje mi obrađujemo sastoje se od podataka koje ste nam pružili prilikom registriranja korisničkog računa na ovoj stranici. Također obrađujemo i osobne podatke koje nam i na drugi način pružite prilikom kontaktiranja SVEVID-a (kao kod primjerice pozivanja službe za korisnike) te podatke koje pružite kad sudjelujete u anketi. SVEVID će također vršiti analizu na koji način Vam pružamo uslugu, primjerice koje filmove i TV serije gledate, uređaje koje koristite za pristup Usluzi te lokacije s kojih pristupate Usluzi.

Svrhe naše obrade osobnih podataka uključuju mogućnost pružati Vam uslugu kroz razne platforme te ispuniti naše zakonske obveze. Primjerice, mi ćemo:

1) Koristiti Vaše e-mail i zaporku kako bismo Vam omogućili da se prijavite na svoj račun i koristite uslugu streaminga omogućenu od strane SVEVID-a;

2) Koristiti Vaše podatke iz povijesti pregledavanja npr. koje ste filmove ili TV serije počeli gledati i gdje ste zastali s gledanjem, a kako bismo Vam omogućili nastavak gledanja tamo gdje ste zastali čak i ako promijenite uređaj;

3) Koristiti indentifikatore Vašeg računa, povijest pregledavanja te podatke o uređajima kako bismo unaprijedili kvalitetu i stabilnost naše Usluge te ispravili greške, primjerice minimizirali prekide i učinili uslugu dostupnijom;

4) Koristiti Vaše detalje plaćanja i IP adresu kako bismo osigurali da ste rezident države u kojoj se Usluga nudi te Vam omogućiti da koristite uslugu u drugim državama u skladu s pravom EU/EGP.

Ukoliko nas drugačije ne obavijestite (povučete privolu) kada se prijavite na Uslugu ili gdjekad kasnije, obrađivat ćemo identifikatore računa, povijest pregledavanja te podatke o uređajima u svrhu profiliranja. To znači da ćemo na temelju Vaše povijesti pregledavanja, podataka o uređajima te identifikatorima računa procjenjivati Vaše preferencije i interese za različite TV serije i drugi sadržaj koji pružamo. SVEVID koristi te podatke kako bi pružio Vama prilagođene informacije i vijesti u vezi serija i posebnih ponuda, kako bi analizirao kako Usluga može biti poboljšana te identificirao preferencije Korisnika u vezi sadržaja, a kako bi prilagodio sadržaj koji se nudi Korisniku.

Ako ne želite da se Vaši osobni podaci obrađuju u svrhu izravnog marketinga temeljenog na Vašem profilu, možete nas kontaktirati putem e-maila.

Ako se, po registraciji ili kasnije, pretplatite na newsletter (bilten) ili neki drugi marketinški materijal, možete povući suglasnost za izravni marketing prateći poveznicu na dnu newslettera (biltena) ili bilo kojeg drugog marketinškog e-maila koji biste mogli primiti od SVEVID-a.

Ako imate ikakvih pitanja o tome kako SVEVID obrađuje i štiti Vaše osobne podatke, uvijek ste dobrodošli kontaktirati SVEVID-ova službenika za zaštitu podataka (DPO).

U nastavku slijedi detaljniji opis kako koristimo osobne podatke.

1.Voditelj obrade

Voditelj obrade osobnih podataka je SVEVID d.o.o., matični broj društva 081236090, sukladno ovim Pravilima obrade osobnih podataka.

Naši kontakt podaci su:
Ulica Grge Tuškana 39
10 000 Zagreb
Republika Hrvatska

E-mail: info@svevid.net

Telefon: +385955314640

SVEVID kao voditelj obrade ima pravo na zaštitu svojih interesa Voditelja obrade, kao i zaštite ispitanika te sukladno tome:

a) provest ćemo aktivnosti utvrđivanja identiteta podnositelja zahtjeva;

b) valjani zahtjevi će se prihvaćati samo putem definiranih kanala komunikacije i obrazaca;

c) provest ćemo procjenu utemeljenosti zahtjeva i uputiti odgovor na zahtjev;

d) provest ćemo procjenu prekomjernosti zahtjeva i ukoliko se neka od navedenih prava koriste u prekomjernoj mjeri i s očitom namjerom zlouporabe, možemo naplatiti administrativnu pristojbu ili odbiti obraditi vaš zahtjev.

2. Definicije

U ovim Pravilima obrade osobnih podataka sljedeći izrazi imaju značenja navedena u nastavku:

Osobni podaci su svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („Ispitanik”); pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca;

Korisnik/Ispitanik u smislu ovih Pravila je svaka osoba koja ima registrirani korisnički račun na ovoj stranici;

Obrada predstavlja svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje;

Voditelj obrade je fizička ili pravna osoba koje samo ili zajedno s drugima određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka;

Treća strana znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje nije ispitanik, voditelj obrade, izvršitelj obrade ni osobe koje su ovlaštene za obradu osobnih podataka pod izravnom nadležnošću voditelja obrade ili izvršitelja obrade;

Privola ispitanika znači svako dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želja ispitanika kojim on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose;

Povreda osobnih podataka znači povredu sigurnosti, što dovodi do slučajnog ili protuzakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja Osobnih podataka ili pristupa Osobnim podacima koji se prenose, pohranjuju ili drugačije obrađuju.

Izvršenje ugovora: obrada osobnog podatka je potrebna SVEVID-u da bi mogao izvršiti Ugovor s Korisnikom, primjerice da bi se omogućio Korisnik u pristupu svom korisničkom računu, korištenju Usluge i primanju pomoći od strane službe za korisnike SVEVID-a;

Legitimni interes: obrada se temelji na legitimnom interesu koji SVEVID ima u obradi, primjerice da omogući SVEVID-u da šalje Korisniku nemarketinške (istraživačke) ankete o zadovoljstvu čija je svrha odvratiti Korisnika od napuštanja Usluge. Pritom se zahtijeva da takav legitimni interes ne nadvisuje interese, temeljna prava ili slobode Korisnika i da Korisnici imaju pravo prigovoriti.

Pravna obveza: pravne obveze koje proizlaze iz važeće legislative, a primjenjuju na SVEVID, primjerice financijske informacije koje moraju biti uskladištene u knjigovodstvene svrhe.

3. Vrste osobnih podataka koji se obrađuju i svrha obrade

SVEVID će o Vama prikupljati i obrađivati samo osobne podatke kako je to obrazloženo u ovim Pravilima obrade osobnih podataka i detaljnije razloženo u “Tablici obrade osobnih podataka “ u Odjeljku 11.

4. Način prikupljanja osobnih podataka

1. izravno od korisnika u slučaju registracije kao i u slučaju da korisnik kontaktira djelatnike Voditelja putem weba

2. neizravno prilikom korisničke upotrebe web stranica.

5. Sigurnosne mjere

SVEVID provodi isključivo zakonitu, poštenu i transparentnu obradu osobnih podataka koje prikuplja u posebne, izričite i zakonite svrhe. U samoj obradi se uglavnom primjenjuju automatizirani procesi aplikativne obrade te se, tamo gdje to nije moguće, provodi manualna obrada osobnih podataka.

SVEVID je implementirao odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere za zaštitu osobnih podataka kako bi se osiguralo da samo ovlaštene osobe imaju pristup istima. SVEVID koristi tehničke sigurnosne sustave, kao što su vatrozid (firewall), tehnologije šifriranja, lozinke i protuvirusni programi, kako bi se spriječilo i izbjeglo neovlašteno korištenje osobnih podataka.

6. Razdoblje zadržavanja osobnih podataka

SVEVID neće pohranjivati ili obrađivati Vaše osobne podatke duže od onoga što je potrebno za ispunjavanje svrhe obrade navedene u ovim Pravilima obrade osobnih podataka ili u skladu s bilo kojom obvezom pozitivnog prava, kao što je detaljnije razloženo u “Tablici obrade osobnih podataka“ u Odjeljku 11.

Stoga, kada je svrha u odnosu na određenu vrstu osobnih podataka ispunjena, SVEVID će brisati ili anonimizirati relevantne osobne podatke čim je to razumno moguće. Imajte na umu da možemo pohraniti Vaše osobne podatke za slanje newslettera i marketinških e-maila, za razdoblje nakon što prestanete s uslugom, sve pod uvjetom da ste dali izričitu privolu u tu svrhu. U svakom trenutku možete povući privolu za primanje takvih newslettera (biltena) ili drugog marketinškog materijala prateći poveznicu na dnu newslettera (biltena) ili bilo kojeg drugog marketinškog e-maila koji biste mogli primiti od SVEVID-a.

7. Prosljeđivanje korisničkih podataka

Voditelj neće prosljeđivati osobne podatke trećim osobama i izvan teritorija EU osim eventualno nadležnim tijelima ukoliko se radi o sumnji na zlouporabu web stranice ili o drugim pitanjima iz njihove nadležnosti sukladno zakonu i zakonskim propisima RH.

8. Prava ispitanika

Svaki ispitanik ima pravo na točnost informacija, zakonitost obrade i pristup informacijama od SVEVID-a kao Voditelja obrade prema definicijama Uredbe.

Svaki korisnik/ispitanik čiji se osobni podaci obrađuju ima:

a) Pravo na pristup: ispitanik može dobiti potvrdu (članak 15. uredbe) po pojedinoj svrsi obrade, o tome obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na njega. Ukoliko se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima i sljedećim informacijama po svrsi pojedinačne obrade: (i) svrsi obrade; (ii) kategorijama osobnih podataka o kojima je riječ; (iii) primateljima ili kategorijama primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni, osobito primateljima u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama;

b) Pravo na ispravak: Ako obrađujemo vaše osobne podatke koji su nepotpuni ili netočni, u bilo kojem trenutku od nas možete zatražiti da ih ispravimo ili dopunimo;

c) Pravo na brisanje („pravo na zaborav“): Možete nas zatražiti brisanje svojih osobnih podataka prikupljenih temeljem ovih Pravila. Vaše ćemo podatke obrisati na temelju valjanog zahtjeva u slučaju kada je ispunjen jedan od uvjeta: (i) osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni; (ii) povučete privolu na kojoj se temeljila obrada i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu; (iii) uložite prigovor na obradu ili ne postoje jači legitimni razlozi za obradu; (iv) osobni podaci nezakonito su obrađivani; (v) osobni podaci moraju se brisati radi poštovanja pravne obveze iz prava EU ili prava države članice kojem podliježe Voditelj obrade. Podatke ne možemo obrisati ukoliko su potrebni za izvršavanje ugovornih obaveza ili drugih zakonskih zahtjeva;

d) Pravo na ograničenje obrade: Kao ispitanik imate pravo od nas ishoditi ograničenje obrade ako je ispunjen jedan od slijedećih uvjeta: (i) ispitanik osporava točnost osobnih podataka, na razdoblje kojim se Voditelju obrade omogućuje provjera točnosti osobnih podataka; (ii) obrada je nezakonita i ispitanik se protivi brisanju osobnih podataka te umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe; (iii) Voditelj obrade više ne treba osobne podatke za potrebe obrade, ali ih ispitanik traži radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva; (iv) ispitanik je uložio prigovor na obradu očekujući potvrdu nadilaze li legitimni razlozi Voditelja obrade razloge ispitanika;

e) Pravo na prenosivost podataka: Ispitanik ima pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na njega, a koje je dao voditelju obrade u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te ima pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade bez ometanja od strane Voditelja obrade kojem su osobni podaci pruženi, ukoliko se: (i) obrada temelji na privoli u skladu ili na ugovoru; (ii) obrada provodi automatiziranim putem. (iii) na osnovu zakonske obaveze. Prilikom ostvarivanja svojih prava na prenosivost podataka na temelju ove točke imate pravo na izravni prijenos podataka od jednog Voditelja obrade drugome ukoliko je to zakonski utemeljeno i tehnički provedivo;

f) Pravo na prigovor: Kao ispitanik, možete nam u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na vas. Od trenutka zaprimanja vašeg prigovora, vaše osobne podatke više nećemo obrađivati, osim ako ne dokažemo postojanje uvjerljivih legitimnih razloga za obradu koji nadilaze interese, prava i slobode ispitanika ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva. U slučaju da niste zadovoljni s našom reakcijom na vaš prigovor, uvijek možete podnijeti prigovor nacionalnom nadležnom tijelu (AZOP) na obradu Vaših osobnih podataka. Nakon podnošenja prijave, Voditelj obrade više ne smije obrađivati osobne podatke osim ako utvrdimo i dokažemo da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze interese, prava i slobode ispitanika ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva, o čemu ćemo Vas izvijestiti.

9. Kontakt – povlačenje privole, ispravak i pristup vašim osobnim podacima

Službenik za zaštitu osobnih podataka je osoba kojoj možete možete uputiti svako pitanje, pritužbu ili prigovor vezanu za postupanje s osobnim podacima koristeći adresu elektroničke pošte za zaštitu osobnih podataka info@svevid.net.

Voditelj obrade ima pravo na zaštitu interesa Voditelja obrade, kao i zaštite ispitanika te sukladno tome:

a) provest ćemo aktivnosti utvrđivanja identiteta podnositelja zahtjeva;

b) valjani zahtjevi će se prihvaćati samo putem definiranih kanala komunikacije i obrazaca;

c) provest ćemo procjenu utemeljenosti zahtjeva i uputiti odgovor na zahtjev;

d) provest ćemo procjenu prekomjernosti zahtjeva i ukoliko se neka od navedenih prava koriste u prekomjernoj mjeri i s očitom namjerom zlouporabe, možemo naplatiti administrativnu pristojbu ili odbiti obraditi vaš zahtjev.

10. Upravljanje privolama

Ukoliko ste nam dali svoju privolu za obradu osobnih podataka, možete ju opozvati u bilo kojem trenutku. Davanje, povlačenje i izmjena privole provodi se sukladno članku 9. ovih Pravila.

Ukoliko povučete privolu, vaši podaci neće biti korišteni u redovitoj obradi, što kao posljedicu može imati nemogućnost punog ispunjenja usluge.

11. Obrada osobnih podataka

Temeljem ovih Pravila, SVEVID će obrađivati osobne podatke kako je to navedeno u sljedećoj Tablici:

Vrsta osobnog podatka i izvor

Svrha

Pravna osnova

Vrijeme zadržanja ili kriterij

Identifikacijski podaciuključujući, ali ne ograničeno na
Identifikacijska oznaka računa,
ime,
prezime,
kodovi vaučera i
dobna stopa.

Izvor: Izravno od Korisnika kod prijave ili od partnera SVEVID-a

Omogućiti SVEVID-u da dostavi pretplatničku uslugu svojim Korisnicima, uključujući provedbu primjenjivih odredaba i uvjeta (npr. Ograničenja broja uređaja).

Izvršenje ugovora

 

Tijekom trajanja Korisničkog računa i do kraja razdoblja ograničenja, ali ne duže od 3 godine nakon otkazivanja pretplate. Ako se Korisnik nikada nije pretplatio (samo je prvi korak registracije završen) - do 12 mjeseci nakon stvaranja korisničkog računa.

 

Omogućiti SVEVID-u pružanje korisničke podrške svojim korisnicima na zahtjev (npr. ako Korisnik kontaktira SVEVID), uključujući otklanjanje poteškoća.

Omogućiti SVEVID-u slanje izvješća svojim dobavljačima/partnerima u svrhu praćenja, ako se korisnik prijavio pomoću koda vaučera.

Legitimni interes

Omogućiti SVEVID-u da spriječi zlouporabu besplatnih probnih razdoblja i obrani se od prijevarnih tvrdnji Korisnika u vezi s plaćanjima.

Omogućiti SVEVID-u da se uskladi s pravnim obvezama koje se na njega primjenjuju, uključujući odgovor na zahtjeva vlasti za pristupom osobnim podacima.

Pravna obveza

Podaci za kontakt

uključujući, ali ne ograničeno na e-mail adresu, telefonski broj.

Izvor Izravno od Korisnika kod prijave ili u kontaktu s korisničkom podrškom SVEVID-a.

Omogućiti SVEVID-u da dostavi pretplatničku uslugu svojim Korisnicima, uključujući provedbu primjenjivih odredaba i uvjeta (npr. Ograničenja broja uređaja).

Izvršenje ugovora

Tijekom trajanja Korisničkog računa i do kraja razdoblja ograničenja, ali ne duže od 3 godine nakon prestanka pretplate. Ako se Korisnik nikada nije pretplatio (samo je prvi korak registracije završen) - do 12 mjeseci nakon stvaranja korisničkog računa.

Omogućiti SVEVID-u pružanje korisničke podrške svojim korisnicima na zahtjev (npr. ako Korisnik kontaktira SVEVID), uključujući otklanjanje poteškoća

Omogućiti SVEVID-u da šalje Korisniku relevantne informacije u vezi s pretplatom/računom, primjerice e-mail dobrodošlice, dopune usluga i slično.

Omogućiti SVEVID-u da se uskladi s pravnim obvezama koje se na njega primjenjuju, uključujući odgovor na zahtjev vlasti za pristupom osobnim podacima.2

Pravna obveza

Omogućiti SVEVID-u da spriječi zlouporabu besplatnih probnih razdoblja i obrani se od prijevarnih tvrdnji Korisnika u vezi s plaćanjima.

Legitimni interes

Pružati Korisnicima marketinške informacije putem e-maila, primjerice newsletteri (bilteni) i marketinška istraživanja.

Privola

Tijekom trajanja Korisničkog računa i 12 mjeseci nakon prestanka pretplate, ako korisnik nije povukao suglasnost za profiliranje ili izravni marketing.

Omogućiti SVEVID-u da šalje korisnicima nemarketinške (istraživačke) ankete u kojim mogu sudjelovati na dobrovoljnoj bazi.

Legitimni interes

Pojedinosti o plaćanju – uključujući, ali ne ograničeno na podatke o debitnoj i kreditnoj kartici (poput: broja kreditne/debitne kartice, datuma isteka, CVV/CVC broja, imena nositelja kartice, fizičke adrese, podaci o PayPal računu) te povijest plaćanja (uključujući podatke o probnom razdoblju, razdobljima bez aktivne pretplate i sl.).

Izvor: Izravno od Korisnika kod prijave te, u odnosu na povijest plaćanja, kontinuirano dok se plaćanja vrše.

Omogućiti SVEVID-u da dostavi pretplatničku uslugu svojim Korisnicima te omogućiti naplaćivanje pretplaćene usluge od Korisnika.

Izvršenje ugovora

 

Tijekom trajanja Korisničkog računa i do kraja razdoblja ograničenja, ali ne duže od 3 godine nakon prestanka pretplate.

Ako korisnik otkaže pretplatu tijekom probnog razdoblja, do 12 mjeseci nakon kraja probnog razdoblja.

Omogućiti SVEVID-u pružanje korisničke podrške svojim korisnicima na zahtjev (npr. ako Korisnik kontaktira SVEVID), uključujući otklanjanje poteškoća

Omogućiti SVEVID-u da šalje korisnicima relevantne informacije u vezi s pretplatom/računom, primjerice obavijesti o isteku debitne/kreditne kartice.

Omogućiti SVEVID-u da analizira kako se usluge koje nudi Korisnicima mogu unaprijediti.

Legitimni interes

Omogućiti SVEVID-u da spriječi zlouporabu besplatnih probnih razdoblja i obrani se od prijevarnih tvrdnji Korisnika u vezi s plaćanjima.

Omogućiti SVEVID-u da se uskladi s pravnim obvezama koje se na njega primjenjuju, uključujući knjigovodstvena i EU pravila o prenosivosti sadržaja.

Pravna obveza

Tijekom trajanja Korisničkog računa do kraja razdoblja zakonskog zadržanja, ali ne duže od 10 godina nakon prestanka pretplate. Ako je Korisnik prekinuo pretplatu tijekom besplatnog probnog razdoblja, do 12 mjeseci nakon završetka besplatne probne verzije.

Podaci o digitalnim informacijama uključujući, ali ne ograničeno na geo-lokaciju/IP adresu, vrstu uređaja, naziv uređaja, ID uređaja, kod države, podatke o pružatelju Internet usluge, verziju operativnog sustava, lozinku.

Izvor: Pribava temeljena na Korisnikovoj upotrebi Usluge.

Omogućiti SVEVID-u da dostavi pretplatničku uslugu svojim Korisnicima, uključujući provedbu primjenjivih odredaba i uvjeta (npr. Ograničenja broja uređaja).

Izvršenje ugovora

Geo-lokacija/IP adresa kod države, podatke o pružatelju Internet usluge: Tijekom trajanja Korisničkog računa do kraja razdoblja ograničenja, ali ne duže od 3 godine nakon prestanka pretplate. Ako je Korisnik prekinuo pretplatu tijekom besplatnog probnog razdoblja, do 12 mjeseci nakon završetka besplatne probne verzije.

Vrsta uređaja, naziv uređaja, ID uređaja, verzija operativnog sustava, lozinka: tijekom trajanja Korisničkog računa i 12 mjeseci nakon prestanka pretplate

Omogućiti SVEVID-u optimiziranje dostave usluge na svaki posebni uređaj koji se koristi za pristup Usluzi.

Omogućiti SVEVID-u pružanje korisničke podrške svojim korisnicima na zahtjev (npr. ako Korisnik kontaktira SVEVID), uključujući otklanjanje poteškoća

Omogućiti SVEVID-u dostavu relevantnih informacija Korisniku u vezi s pretplatom/računom, primjerice dopune usluge.

Omogućiti SVEVID-u da unaprijedi svoje proizvode i usluge koje nudi Korisnicima, uključujući sigurnost SVEVID-ovih sistema/platformi.

Legitimni interes

Omogućiti SVEVID-u da spriječi zlouporabu besplatnih probnih razdoblja i obrani se od prijevarnih tvrdnji Korisnika u vezi s plaćanjima..

Omogućiti SVEVID-u da se uskladi s EU pravilima o prenosivosti sadržaja - propisanim Uredbom o prenosivosti.

Pravna obveza

Informacije o upotrebi - uključujući, ali ne ograničeno na povijest pregledavanja, registraciju i deregistraciju usluga, listu gledanja, ulogiravanja i odlogiravanja i sl. te rezultate marketinškog praćenja.

Izvor: Pribava temeljena na Korisnikovoj upotrebi Usluge.

Omogućiti SVEVID-u da dostavlja pretplatničke usluge svojim Korisnicima, uključujući opciju „nastavi gledati“.

Izvršenje ugovora

Tijekom trajanja Korisničkog računa i 12 mjeseci nakon prestanka pretplate

Omogućiti SVEVID-u pružanje korisničke podrške svojim korisnicima na zahtjev (npr. ako Korisnik kontaktira SVEVID), uključujući otklanjanje poteškoća

Omogućiti SVEVID-u da unaprijedi proizvode i usluge koje nudi Korisnicima.

Legitimni interes

Omogućiti SVEVID-u da prati izravne marketinške aktivnosti kojima se ciljaju Korisnici.

Privola

Tijekom trajanja Korisničkog računa i 12 mjeseci nakon prestanka pretplate, osim ako Korisnik nije povukao privolu za profiliranje ili izravni marketing.

Zapisi o pozivima – odnosno zapisi o dolaznim pozivima službi za korisnike.

Izvor: Pozivi službi za korisnike se snimaju

Unaprijediti kvalitetu korisničke podrške Korisniku i ostalima koji zovu službu za korisnike SVEVID-a.

Legitimni interes

12 mjeseci nakon snimanja poziva.

Nemarketinški odaziv anketama – odnosno reakcije Korisnika na ankete u kojima korisnici sudjeluju na poziv, koje reakcije mogu sadržavati osobne informacije.

Izvor: Izravno od Korisnika koji odluče sudjelovati u anketi.

Omogućiti SVEVID-u da unaprijedi proizvode i usluge koje nudi Korisnicima

Legitimni interes

12 mjeseci nakon završetka anketiranja.

Odgovori marketinške ankete - npr. odgovori koje su Korisnici dali u marketinškim istraživanjima u kojima su zamoljeni da sudjeluju, a koji odgovori mogu sadržavati osobne podatke
 

Izvor: Izravno od korisnika koji odluče sudjelovati u anketama

Omogućiti SVEVID-u da razumije korisničko iskustvo budućih, sadašnjih i prošlih korisnika kako bi ponudio ili prilagodio svoje usluge.

Pristanak

Za vrijeme trajanja korisničkog računa i 12 mjeseci nakon prestanka pretplate, osim ako Korisnik nije isključio opciju profiliranja ili izravnog marketinga.

Drugi podaci dostavljeni službi za korisnike – uključujući, ali ne ograničeno na daljnje informacije koje Korisnik može pružiti službi za korisnike SVEVID-a u svrhu da SVEVID pomogne Korisniku s materijom, primjerice preferirani jezik.

Izvor: Izravno od Korisnika koji se obrati SVEVID-ovoj službi za korisnike.

Omogućiti SVEVID-u pružanje korisničke podrške svojim korisnicima na zahtjev (npr. ako Korisnik kontaktira SVEVID), uključujući otklanjanje poteškoća

Izvršenje ugovora

Tijekom trajanja Korisničkog računa i 12 mjeseci nakon prestanka pretplate.

10. Dopune

a

SVEVID zadržava pravo izmjene ovih Pravila, o čemu će Korisnik biti pravodobno obaviješten putem web stranice www.svevid.net ili na drugi primjeren način.